ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

Τα Top Ten του μήνα

1. ATLANTEAN KODEX
THE COURSE OF EMPIRE (2019)
2. WAR DANCE
WRATH THE AGES (2015)
3. BATTLEROAR
BLOOD OF LEGENDS (2014)
4. GATEKEEPER
GREY MAIDEN (2019)
5. SMOULDER
TIMES OF OBSCENE EVIL AND WILD DARING (2019)
6. OUTLAW
MARAUDERS (2018)
7. IRON GRIFFIN
IRON GRIFFIN (2017)
8. ISOLE
THE CALM HUNTER (2014)
9. BLACK OATH
BEHOLD THE ABYSS (2018)
10. MIRROR OF DECEPTION
THE ESTUARY (2018)

Οι επιλογές του μήνα

Θησαυροί από το 

παρελθόν

1. DOMINE
CHAMPION ETERNAL (1997)
2. DOOMSWORD
DOOMSWORD (1999)
3. ATTACK
DESTINIES OF WAR (1989)
4. OSTROGOTH
ECSTACY AND DANGER (1984)
5. MARTYR
FOR THE UNIVERSE (1985)
6. SLAYER
SHOW NO MECY (1983)
7. EXCITER
LONG LIVE THE LOUD (1985)
8. DEATH
SCREAM BLOODY GORE (1987)
9. OBITUARY
CAUSE OF DEATH (1990)
10. MORBID ANGEL
COVENANT (1993)