ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

Τα Top Ten του μήνα

1. ATLANTEAN KODEX
THE COURSE OF EMPIRE (2019)
2. WAR DANCE
WRATH THE AGES (2015)
3. BATTLEROAR
BLOOD OF LEGENDS (2014)
4. GATEKEEPER
GREY MAIDEN (2019)
5. SMOULDER
TIMES OF OBSCENE EVIL AND WILD DARING (2019)
6. OUTLAW
MARAUDERS (2018)
7. IRON GRIFFIN
IRON GRIFFIN (2017)
8. ISOLE
THE CALM HUNTER (2014)
9. BLACK OATH
BEHOLD THE ABYSS (2018)
10. MIRROR OF DECEPTION
THE ESTUARY (2018)

Οι επιλογές του μήνα

Η ΔΡΑΣΗ
ΤΗΣ ΘΕΛΗΣΗΣ

ROBERTO ASSAGIOLI
Η θέληση δεν είναι εξωανθρώπινη ιδιότητα. Αντίθετα βρίσκει την εφαρμογή της στην ψυχολογία, την εκπαίδευση και την καθημερινή ζωή. Ο Δρ. Ρομπέρτο Ασατζιόλι ανιχνεύει τις ρίζες και τις μορφές της ανθρώπινης θέλησης διαχωρίζοντάς την από την καταπιεστική και παγερή δύναμη που καταλήγει σε κάθε είδος απεριόριστης εξουσίας.
Επίσης, επεξεργάζεται τις πρακτικές μεθόδους εφαρμογής μιας θέλησης που δεν είναι απλά ισχυρή αλλά και επιδέξια· που μπορεί να συνδυαστεί με τη δράση μιας εξίσου μεγάλης δύναμης, της αγάπης και έτσι να εκφράσει την ακτινοβόλα ιδιότητα του ανώτερου εαυτού, την Υπερπροσωπική Θέληση.
Η ιδέα του Ασατζιόλι απαιτεί υπομονή και προπάντων εφαρμογή. Από τη στιγμή όμως που θα πραγματωθεί, οδηγεί ανεπίστρεπτα στην προσωπική αρμονία και στις ορθές ανθρώπινες σχέσεις συντονίζοντας το άτομο με την ίδια τη συμπαντική εξέλιξη. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος
Η ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΛΗΣΗΣ
Εισαγωγή
Η Υπαρξιακή Εμπειρία της Θέλησης
Οι Ιδιότητες της Θέλησης
Η Ισχυρή Θέληση
Η Επιδέξια Θέληση: Ψυχολογικοί Νόμοι
Πραχτικές Εφαρμογές της Επιδέξιας Θέλησης
Η Καλή Θέληση
Αγάπη και Θέληση
Η Υπερπροσωπική Θέληση
Η Συμπαντική Θέληση
ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΛΗΣΗΣ
Από την Πρόθεση στην Πραγμάτωση
Σκοπός, Εκτίμηση, Κίνητρα, Πρόθεση
Προμελέτη, Απόφαση και Επιλογή
Επιβεβαίωση
Σχεδιασμός και Προγραμματισμός
Η Κατεύθυνση της Εκτέλεσης
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η Χαρούμενη Θέληση
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΛΗΣΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΑ: Άσκηση Ταύτισης με τον Εαυτό
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΟ: Σκέψη και Διαλογισμός
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΑ: Ερωτηματολόγιο πάνω στη Θέληση
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΣΣΕΡΑ: Ιστορική Ανασκόπηση
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΝΤΕ: Διαφορική Ψυχολογία

Εκδόσεις: ΙΑΜΒΛΙΧΟΣ
 

Θησαυροί από το 

παρελθόν

1. DOMINE
CHAMPION ETERNAL (1997)
2. DOOMSWORD
DOOMSWORD (1999)
3. ATTACK
DESTINIES OF WAR (1989)
4. OSTROGOTH
ECSTACY AND DANGER (1984)
5. MARTYR
FOR THE UNIVERSE (1985)
6. SLAYER
SHOW NO MECY (1983)
7. EXCITER
LONG LIVE THE LOUD (1985)
8. DEATH
SCREAM BLOODY GORE (1987)
9. OBITUARY
CAUSE OF DEATH (1990)
10. MORBID ANGEL
COVENANT (1993)