ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Τα Top Ten του μήνα

1. ATLANTEAN KODEX
THE WHITE GODDESS (2013)
2. WRATHBLADE
INTO THE NETHERWORLD'S REALM (2012)
3. WISHDOOM
HELEPOLIS (2011)
4. CALADAN BROOD
ECHOES OF BATTLE (2013)
5. FALKENBACH
ASA (2013)
6. BLODSGARD
MONUMENT (2013)
7. RAVENCULT
MORBID BLOOD (2011)
8. ACHERONTAS
AMENTI (2013)
9. AHERUSIA
AS I CROSS THE SEAS OF MY SOUL (2013)
10. SUICIDAL ANGELS
BLOODBATH (2012)

Οι επιλογές του μήνα


Θησαυροί από το παρελθόν

1. MANOWAR
INTO GLORY RIDE (1983)
2. OMEN
BATTLE CRY (1984)
3. MANILLA ROAD
THE DELUGE (1986)
4. KANSAS
LEFTOVERTURE (1976)
5. ELOY
OCEAN (1977)
6. BATTLELORE
...WHERE THE SHADOWS LIE (2001)
7. FALKENBACH
OK NEFNA TYSVAR TY (2003)
8. THEATRE OF TRAGEDY
VELVET DARKNESS THEY FEAR (1996)
9. TRISTANIA
WIDOW'S WEEDS (1998)
10. SACRAMENTUM
FAR AWAY FROM THE SUN (1996)