ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Τα Top Ten του μήνα

1. ASTRONOMIKON
DARK GORGON RISING (2013)
2. WRATHBLADE
INTO THE NETHERWORLD'S REALM (2012)
3. WISHDOOM
HELEPOLIS (2011)
4. ATLANTEAN KODEX
THE WHITE GODDESS (2013)
5. RAVENSIRE
WE MARCH FORWARD (2013)
6. CALADAN BROOD
ECHOES OF BATTLE (2013)
7. TARANIS
KINGDOM (2012)
8. ACHERONTAS
AMENTI (2013)
9. ZEMIAL
NYKTA (2013)
10. DARK NIGHTMARE
BENEATH THE VEILS OF WINTER (2012)

Οι επιλογές του μήνα

 

Θησαυροί από το παρελθόν

1. WIZARD
ODIN (2003)
2. NOCTURNAL RITES
THE SACRED TALISMAN (1999)
3. WHITE SKULL
TALES FROM THE NORTH (1999)
4. IMMORTAL
AT THE HEART OF WINTER (1999)
5. SAMAEL
BLOOD RITUAL (1992)
6. DEATH
SCREAM BLOODY GORE (1987)
7. OBITUARY
CAUSE OF DEATH (1990)
8. THOU ART LORD
EOSFOROS (1994)
9. NERGAL
THE WIZARD OF NERATH (1995)
10. MORIFADE
ACROSS THE STARLIT SKY (1998)