ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Τα Top Ten του μήνα

1. ATLANTEAN KODEX
THE WHITE GODDESS (2013)
2. WISHDOOM
HELEPOLIS (2011)
3. MAEL MORDHA
DAMNED WHEN DEAD (2013)
4. KAWIR
ΙΣΟΘΕΟΣ (2012)
5. ZEMIAL
NYKTA (2013)
6. ASTRONOMIKON
DARK GORGON RISING (2013)
7. GRAND MAGUS
TRIUMPH AND POWER (2014)
8. FUNERAL CIRCLE
FUNERAL CIRCLE (2013)
9. RHAPSODY OF FIRE
DARK WINGS OF STEEL (2013)
10. OPERADYSE
PANDEMONIUM (2013)

Οι επιλογές του μήνα

 

Θησαυροί από το 

παρελθόν

1. CANDLEMASS
EPICUS DOOMICUS METALLICUS (1986)
2. SORCERER
SORCERER (1995)
3. SOLITUDE AETURNUS
BEYOND THE CRIMSON HORIZON (1992)
4. WARLOCK
TRIUMPH AND AGONY (1987)
5. THE STORYTELLER
THE STORYTELLER (2000)
6. PARAGON
REVENGE (2005)
7. AXEL RUDI PELL
OCEANS OF TIME (1998)
8. IMMORTAL
PURE HOLOCAUST (1993)
9. DARKTHRONE
PANZERFAUST (1995)
10. DEVISER
UNSPEAKABLE CULTS (1996)