ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013

Τα Top Ten του μήνα

1. DARK MOOR
ARS MUSICA (2013)
DARK MOOR - ARS MUSICA (2013)
2. VALIDOR
DAWN OF THE AVENGER (2012)
VALIDOR - DAWN OF THE AVENGER (2012)
3. ARRAYAN PATH
IRA IMPERIUM (2011)
ARRAYAN PATH - IRA IMPERIUM (2011)
4. EREB ALTOR
FIRE MEETS ICE (2013)
EREB ALTOR - FIRE MEETS ICE (2013)
5. ISOLE
BORN FROM SHADOWS (2011)
ISOLE - BORN FROM SHADOWS (2011)
6. AMORPHIS
CIRCLE (2013)
AMORPHIS - CIRCLE (2013)
7. WINE FROM TEARS
GLAD TO BE DEAD (2013)
WINE FROM TEARS - GLAD TO BE DEAD (2013)
8. ACHERONTAS
AMENTI (2013)
ACHERONTAS - AMENTI (2013)
9. AHERUSIA
AS I CROSS THE SEAS OF MY SOUL (2013)
AHERUSIA - AS I CROSS THE SEAS OF MY SOUL (2013)
10. SUICIDAL ANGELS
BLOODBATH (2012)
SUICIDAL ANGELS - BLOODBATH (2012)

Οι επιλογές του μήναΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Από τα μέσα της δεκαετίας του '90
στα χρόνια της αναγέννησης,
το μεταλλικό κίνημα
βρίσκεται μπροστά σε κοσμογονικές αλλαγές
α) Οι εξελίξεις στη Ρωσία
β) Η ανάδυση θηλυκών αρχετύπων
(μούσα-ηρωίδα-μυήτρια)
γ) Αλλά και η έκρηξη
του αμαζονικού κινήματος
δημιουργούν νέα δεδομένα.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013

Εικόνες από το μέλλον.
Αρκετά χρόνια πριν
το νέο πολιτιστικό κύκλο
της μεταλλικής αυτοκρατορίας.
 

Θησαυροί από το παρελθόν

1. YNGWIE MALMSTEEN
MAGNUM OPUS (1995)
YNGWIE MALMSTEEN - MAGNUM OPUS (1995)
2. CHASTAIN
THE VOICE OF THE CULT (1988)
CHASTAIN - THE VOICE OF THE CULT (1988)
3. KAMELOT
THE FOURTH LEGACY (1999)
KAMELOT - THE FOURTH LEGACY (1999)
4. STRATOVARIUS
DESTINY (1998)
STRATOVARIUS - DESTINY (1998)
5. DARK MOOR
TAROT (2006)
DARK MOOR - TAROT (2006)
6. AXEL RUDI PELL
OCEANS OF TIME (1998)
AXEL RUDI PELL - OCEANS OF TIME (1998)
7. ARKONA
VO SLAVU VELIKIM! (2005)
ARKONA - VO SLAVU VELIKIM! (2005)
8. ENSIFERUM
DRAGONHEADS (2006)
ENSIFERUM - DRAGONHEADS (2006)
9. SPARTAN WARRIOR
SPARTAN WARRIOR (1984)
SPARTAN WARRIOR - SPARTAN WARRIOR (1984)
10. CHATEAUX
CHAINED AND DESPERATE (1983)
CHATEAUX - CHAINED AND DESPERATE (1983)