ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Τα Top Ten του μήνα

1. SABATON
HEROES (2014)
2. BATTLEROAR
BLOOD OF LEGENDS (2014)
3. FUNERAL CIRCLE
FUNERAL CIRCLE (2013)
4. WAR DANCE
WRATH FOR THE AGES (2015)
5. VALIDOR
IN BLOOD IN BATTLE (2011)
6. ORCUS CHYLDE
ORCUS CHYLDE (2012)
7. FOREFATHER
CURSE OF THE CWELLED (2015)
8. FOLKODIA
THE FALL OF MAGOG (2013)
9. AMBERIAN DAWN
INNUENDO (2015)
10. DRAGONY
SHADOWPLAY (2015)

Οι επιλογές του μήνα

Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
ΤΟΥ ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΥ

LILIAN FURST
Η Lilian Furst διερευνά τη ρομαντική κοσμοθεωρία και ερμηνεύει το ρομαντικό φαινόμενο συνολικά, τόσο ως προς τα σημεία απόκλισης των ρομαντικών τροπισμών όσο κι ως τα σημεία σύγκλισης. Καταδεικνύει την ενότητα της ρομαντικής εκφραστικής, την κοινή ουσία των ρομαντισμών, πέρα από τις πολλαπλές ιστορικές εκδηλώσεις του φαινομένου. Επιπλέον όμως, η Lilian Furst εμμένει στην πανίσχυρη παρουσία του ρομαντισμού ως συστατικού στοιχείου του δικού μας πνευματικού, καλλιτεχνικού - φιλολογικού και φιλοσοφικού universum. Αυτή η παρουσία είναι που κάνει το ρομαντισμό σύγχρονό μας, πεδίο διαρκούς αναστοχασμού και πηγή εμπνεύσεων. Η Lilian Furst αναδεικνύει το ρομαντισμό ως ισχυρό όρο της κουλτούρας μας και καταδεικνύει ότι «ως κίνημα ο Ρομαντισμός στάθηκε εξαιρετικά γόνιμος:
απ' αυτόν πηγάζουν ορισμένα από τα πιο αξιόλογα έργα της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας, και οι συζητήσεις που εξακολουθούν ακόμη και σήμερα να γίνονται γύρω από τις ιδέες και τα επιτεύγματά του φανερώνουν ολοκάθαρα την τεράστια σημασία του».
(ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ)

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος στην ελληνική έκδοση
Πρόλογος στην πρώτη έκδοση
Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση
Εισαγωγή: Εστίαση του θέματος
Η ιστορική θεώρηση
ΑΤΟΜΙΚΙΣΜΟΣ
Το δόγμα του ατομικισμού
Οι επιπτώσεις του ατομικισμού
Α. στη μορφή
Β. στη σχέση με τη φύση
Ο ατομικισμός του ρομαντικού ήρωα
ΦΑΝΤΑΣΙΑ
Ο ρόλος της φαντασίας
Οι δυνάμεις της φαντασίας
Α. Η «ενοποιητική» δύναμη
Β. Η «μεσολαβητική» δύναμη
Γ. Η «τροποποιητική» δύναμη
Η λειτουργία της φαντασίας
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ
Η σχετική σημασία του συναισθήματος
Η έκφραση του συναισθήματος
Α. «Εκχείλιση» συναισθημάτων
Β. «Αυθόρμητο» συναίσθημα
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
Σημειώσεις

Εκδόσεις: ΨΥΧΟΓΙΟΣ
 

Θησαυροί από το 

παρελθόν

1. DIAMOND HEAD
LIGHTNING TO THE NATIONS (1980)
2. CHARIOT
THE WARRIOR (1984)
3. SAXON
SOLID BALL OF ROCK (1990)
4. JOY DIVISION
CLOSER (1980)
5. SIOUXSIE AND THE BANSHEES
THE SCREAM (1978)
6. KING DIAMOND
ABIGAIL (1987)
7. VENOM
PRIME EVIL (1989)
8. KAMELOT
DOMINION (1996)
9. DARK MOOR
TAROT (2007)
10. FREEDOM CALL
CRYSTAL EMPIRE (2001)