ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016

Τα Top Ten του μήνα

1. STARS THAT MOVE
NO RIDERS (2016)
2. SWEDENBORG RAUM
IN BETWEEN (2016)
3. THE TEMPLE
FOREVERMOURN (2016)
4. VALIDOR
HAIL TO FIRE (2016)
5. WAR DANCE
WRATH FOR THE AGES (2015)
6. MOONGATES GUARDIAN
THE EAGLE'S SONG (2016)
7. MOONSORROW
JUMALTEN AIKA (2016)
8. VETTEN APARAT
SYNTYI TALVEN KYYNELISTA (2016)
9. SCORCHER
STEAL THE THRONE (2015)
10. INNERWISH
INNERWISH (2016)

Οι επιλογές του μήνα

BENEDETTO CROCE:
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΕΠΟΠΤΕΙΑ
ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΚΦΡΑΣΗ
ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΚΡΟΤΣΗΣ
Στόχος του παρόντος βιβλίου είναι να προβληθεί η πορεία του στοχασμού του σύγχρονου Ιταλού φιλοσόφου Benedetto Croce προς την ενοποίηση των αρχών του πνεύματος, δηλαδή της Αισθητικής, της Ηθικής, της Λογικής και της Ιστοριογραφίας με άξονα την άμεση ενορατική γνώση ή αισθητική εποπτεία. Συνεξετάζοντας τις αρχές αυτές, ο Δημήτρης Δακρότσης καταλήγει στο ότι, η άμεση ενορατική γνώση έχει το ίδιο ειδικό βάρος σε όλα τα πεδία της φιλοσοφίας, γιατί εκβάλλει σε λεπτές πτυχές των επιπέδων της πραγματικότητας αναδεικνύοντας κάθε φορά μία διαφορετική οπτική τους. Η ανάδειξη αυτή, παίρνει τη μορφή διακλάδωσης, δεδομένου ότι κατά την εκδήλωσή της, κάθε κατηγορία, υποκατηγορία, μορφή ή τρόπος του πνεύματος, καταλήγει να συνδέεται με μία αισθητικά επιβεβαιωμένη ενορατική γνώση. Ίσως γι' αυτό, αυτή η διακλάδωση ή καλύτερα πολυμορφική εκδήλωση της ενορατικής γνώσης προέταξε το κριτήριο της Αισθητικής στη φιλοσοφία του Croce. Ενώ λοιπόν η ενορατική γνώση θα μπορούσε να θεωρηθεί Αισθητική, στην πραγματικότητα είναι μόνο μία λειτουργία της, η οποία εισδύει στα υπόλοιπα πεδία της φιλοσοφίας. Στο παρόν έργο ωστόσο, αυτή η διακλάδωση αφορά κυρίως σε θέματα πολιτικά, σε θέματα συμπεριφορών και γενικότερα ηθικής. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος
Εισαγωγή
Θεωρητικό πνεύμα: η ενορατική γνώση ή αισθητική εποπτεία ως κατηγορία του πνεύματος
Ατομική έκφραση και αισθητική
Η καντιανή πρόκληση
A priori και a posteriori ενόραση
Το καντιανό καλαισθητικό πρότυπο
Τα όρια μεταξύ Επιστήμης και Αισθητικής: η καντιανή αφετηρία του Croce
Η κροτσιανή υπέρβαση
Η ενορατική γνώση ως έκφραση
Η ενότητα της ενορατικής γνώσης: τέχνη και συναίσθημα
"Αισιόδοξη αναζήτηση των όρων της πραγματικότητας"
Το πρότυπο του Hegel
Η τέχνη ως πραγματική στιγμή του Απόλυτου Πνεύματος
Η μετάβαση από το αισθητικό στο λογικό μέρος του πνεύματος
"Τι είναι ζωντανό και τι όχι στην φιλοσοφία Hegel"
Η κροτσιανή ανάγνωση του Hegel!
Πρακτικό πνεύμα
Αναλογία μεταξύ ατομικότητας και καθολικότητας αναφορικά προς τις ηθικές αρχές
Το πρόβλημα
Αποκλεισμός της βούλησης από το πνεύμα: κριτική στη θεωρία του Ενστίκτου
Η ευδαιμονία ως καθολικό αίτημα ικανοποίησης της ψυχικής υλικότητας: κριτική στον Ωφελιμισμό
Η εκλογίκευση της πρακτικότητας: κριτική στην ηθική θεωρία του Kant
Η προέλευση του πρακτικού πνεύματος
Η υποκειμενικότητα μεταξύ αγαθού και κακού
Η καθαρότητα της βούλησης ως πνευματικής κατηγορίας
Το παράδειγμα του Σωκράτη
Πρακτικότητα και ιστορία
Ανάπτυξη της κυκλικότητας στο πρακτικό πνεύμα: κράτος και κοινωνία
Η αποκατάσταση της βούλησης ως καθαρής πνευματικότητας
Βούληση και πράξη
Πνευματική κινητικότητα: κυκλικότητα ή διαλεκτική διαδικασία;
Η υπέρβαση των κατηγοριών ως αναγκαία συνθήκη αποσαφήνισης των όρων του πνεύματος
Η έννοια της συγχρονικότητας στην ιστορία
Ο ειδικός ρόλος της ενορατικής γνώσης στην επικοινωνία μεταξύ των κατηγοριών του πνεύματος
Κράτος και πολιτική: η ενσάρκωση της ιστορικής πράξης
Επίμετρο
Βιβλιογραφία

Εκδόσεις: ΑΝΑΤΥΠΟ
 

Θησαυροί από το 

παρελθόν

1. WISHBONE ASH
ARGUS (1972)
2. UFO
PHENOMENON (1974)
3. TEN YEARS AFTER
A SPACE IN TIME (1971)
4. ROLLING STONES
STICKY FINGERS (1971)
5. CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL
PENDULUM (1970)
6. SAXON
INNOCENCE IS NO EXCUSE (1985)
7. DEMON
HOLD ON TO THE DREAM (1991)
8. DEF LEPPARD
HYSTERIA (1987)
9. EUROPE
WINGS OF TOMORROW (1984)
10. DOKKEN
BACK FOR THE ATTACK (1987)