ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017

Τα Top Ten του μήνα

1. CLAYMOREAN
SOUNDS FROM A DYING WORLD (2017)
2. ETERNAL CHAMPION
THE ARMOR OF IRE (2016)
3. LONEWOLF
THE HEATHEN DAWN (2016)
4. AHERUSIA
PROMETHEUS: SEVEN PRINCIPLES ON HOW TO BE INVINCIBLE (2017)
5. MACABRE OMEN
GODS OF WAR - AT WAR (2015)
6. ACRIMONIOUS
ELEVEN DRAGONS (2017)
7. PALLBEARER
HEARTLESS (2017)
8. DOOMOCRACY
VISIONS & CREATURES OF IMAGINATION (2017)
9. ELYSION
SOMEPLACE BETTER (2014)
10. BARE INFINITY
THE BUTTERFLY RAISER (2017)

Οι επιλογές του μήνα

Ο ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΛΑΙΚΙΣΜΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ
Ο λαϊκισμός ως ενδημικό φαινόμενο της κοινωνικής και πολιτικής ζωής παροξύνεται σε περιόδους κρίσης και επηρεάζει τις εξελίξεις. Αφορά το άτομο, την κοινωνία και τη σχέση τους με έναν τρόπο που αναδεικνύει τη φύση και το περιεχόμενο των δεσμών του ατόμου με τις συλλογικές του εκφράσεις.
Τα όρια και οι δυνατότητες αντιμετώπισης των διαβρωτικών επιδράσεων του λαϊκισμού είναι αντικείμενο συζήτησης στο βιβλίο αυτό.
Η ψυχανάλυση ως μία κατεξοχήν ανθρωποκεντρική επιστήμη συναντά εκπροσώπους των κοινωνικών και πολιτικών επιστημών, της φιλοσοφίας, της τέχνης και της εκκλησίας.
Έχοντας ως οδηγό την ψυχαναλυτική έννοια της σαγήνης, αναζητείται η σύγκλιση με τις άλλες κατευθύνσεις για την κατανόηση του λαϊκισμού. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΛΑΪΚΙΣΜΟΣ
Στέλιος Στυλιανίδης: Αυτονομία του υποκειμένου και λαϊκισμός
Νίκος Δεμερτζής: Η θυμική παράμετρος στην ανάλυση του λαϊκισμού
Στέλιος Ράμφος: Ψυχογραφία του λαϊκισμού
ΜΟΡΦΕΣ ΛΑΪΚΙΣΜΟΥ
Ανδρέας Πανταζόπουλος: Ο λαϊκισμός και η λατρεία του "λαού"
Ανδρέας Πανταζόπουλος: Εθνικιστικός λαϊκισμός
Βασιλική Γεωργιάδου: Συναισθηματική ένταση και ματαίωση
Προϋποθέσεις για την άνοδο του λαϊκισμού
Θάνος Βερέμης: Ελληνικός Λαϊκισμός
Νίκος Δήμου: Η παγίδα του Λαϊκισμού
Σώτη Τριαντάφυλλου: Σημειώσεις περί αμερικανικού λαϊκισμού
π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος: Θρησκευτικός λαϊκισμός και ατομική ευθύνη
Η ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΛΑΪΚΙΣΜΟΥ
Γιάννης Βαρτζόπουλος: Ο Λαϊκισμός ως περιπέτεια του Λόγου
ΕΠΙΜΕΤΡΟ - Ι.Β.

Εκδόσεις: ΑΡΜΟΣ
 

Θησαυροί από το 

παρελθόν

1. EMERSON LAKE & PALMER
EMERSON LAKE & PALMER (1970)
2. ELOY
COLOURS (1980)
3. BARCLAY JAMES HARVEST
GONE TO EARTH (1977)
4. GENESIS
SELLING ENGLAND BY THE POUND (1977)
5. ASIA
ALPHA (1973)
6. SAXON
INNOCENCE IS NO EXCUSE (1985)
7. DEMON
HOLD ON TO THE DREAM (1991)
8. BATTLELORE
SWORD'S SONG (2003)
9. ENSIFERUM
DRAGONHEADS (2006)
10. NOMANS LAND
FARNORD (2009)