ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018

Τα Top Ten του μήνα

1. HÄLLAS
EXCERPTS FROM A FUTURE PAST (2017)
2. NIGHT
RAFT OF THE WORLD (2017)
3. IRON GRIFFIN
IRON GRIFFIN (2017)
4. WRATHBLADE
GOD OF THE DEEP UNLEASHED (2017)
5. LEAVES' EYES
SIGN OF THE DRAGONHEAD (2018)
6. ENSIFERUM
TWO PATHS (2017)
7. ELOY
THE VISION,THE SWORD AND THE PYRE PART I (2017)
8. ALCYONA
TRAILBLAZER (2018)
9. SORCERER
THE CROWNING OF THE FIRE KING (2017)
10. PROCESSION
DOOM DECIMATION (2017)

Οι επιλογές του μήνα

Θησαυροί από το 

παρελθόν

1. SANCTUARY
REFUGE DENIED (1987)
2. HELSTAR
NOSFERATU (1989)
3. SWORD
SWEET DREAMS (1988)
4. THE STORYTELLER
THE STORYTELLER (2000)
5. STEEL ATTACK
FALL INTO MADNESS (2001)
6. FREEDOM CALL
CRYSTAL EMPIRE (2001)
7. PARADISE LOST
ICON (1993)
8. MY DYING BRIDE
TURN LOOSE THE SWANS (1993)
9. SATYRICON
DARK MEDIEVAL TIMES (1994)
10. ENSLAVED
FROST (1994)