ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Τα Top Ten του μήνα

1. ORION'S REIGN
SCORES OF WAR (2018)
2. BATTLEROAR
CODEX EPICUS (2018)
3. SACRAL RAGE
BEYOND CELESTIAL ECHOES (2018)
4. DRAGONY
MASTERS OF THE MULTIVERSE (2018)
5. STRIKER
PLAY TO WIN (2018)
6. POWERWOLF
THE SACRAMENT OF SIN (2018)
7. METAL INQUISITOR
ULTIMA RATIO REGIS (2014)
8. GHOST
PREQUELLE (2018)
9. SIRENIA
ARCANE ASTRAL AEONS (2018)
10. ENEMY INSIDE
PHOENIX (2018)

Οι επιλογές του μήνα

Θησαυροί από το 

παρελθόν

1. RUSH
MOVING PICTURES (1981)
2. KANSAS
LEFTOVERTURE (1976)
3. TRIUMPH
NEVER SURRENDER (1983)
4. DEADLY BLESSING
ASCEND FROM THE CAULDRON (1988)
5. LIEGE LORD
BURN TO MY TOUCH (1987)
6. SLAYER
HELL AWAITS (1985)
7. EXCITER
LONG LIVE THE LOUD (1985)
8. OVERKILL
TAKING OVER (1987)
9. DEATH
SCREAM BLOODY GORE (1987)
10. OBITUARY
CAUSE OF DEATH (1990)